Vad är grejen med Israel? Oktobernumret 2017
Tema: Vad innebär Guds dom och nåd?