Vad är grejen med Israel? Januarinumret 2016
Tema: Varför ska vi välsigna Israel?