Israel är viktigare än vad du tror

Hur central är Israels position i förhållande till vår tro egentligen? Kan man helt bortse från vad Jesus själv säger angående Israel, på grund av vad man själv anser att kristen tro ska vara? Om man bara läser Nya Testamentet kanske man tycker att Israel inte är i fokus, texterna i evangelierna är inte direkt […]

Read more