Jesus sista måltid

Vi är på väg in i påsken – vår viktigaste högtid! På torsdag kommer den dag då Jesus åt den sista måltiden – det vi idag firar som nattvard. I Lukas evangelium 22:14-16 står det så här: När stunden var inne lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. Och han sade till dem: […]

Read more